غفاری سنگبری

غفاری سنگبری

مدیریت: غفاری

 

تلفن: 021-56222606 
نمابر 021-56231839  
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلبن 7
تلفن همراه: 0912-4579983 , 0912-3614128
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلبن 7
021-56222606