نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: تفت

بهرهبردار: الهه عدل

آدرس بهرهبردار: یزد، تفت، شهرک سفید کوه، شرکت پارس سنگ شرق

تلفن: 03532633820
تلفن همراه: 09131512446
03532633820