مدیریت: سید محمود افضلی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

نمابر 021-56546370-71
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرری، جــاده قدیم قم، قاسم‌آباد، ابتدای جاده واوان
تلفن همراه: 0912-1180067
تهران، شــهرری، جــاده قدیم قم، قاسم‌آباد، ابتدای جاده واوان
0912-1180067