مدیریت: علیئی

تولیدکننده: انواع سیســتم‌های گرمایش تابشی و کوره‌های خشک کن کوپ و پلاک

 

وب سایت: www.faranco.co
تلفن: 026-34495446-7
آدرس دفتر مرکزی: کرج، خیابان مطهری، چهار راه نبوت، بین خیابان میلاد و میعاد، پلاک100، واحد6
کرج، خیابان مطهری، چهار راه نبوت، بین خیابان میلاد و میعاد، پلاک100، واحد6
026-34495446-7