فخاری صنایع سنگ

فخاری صنایع سنگ

مدیریت: یداله فخاری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

 

 

آدرس ایمیل: naser2387@yahoo.com
وب سایت:  www.naser2387.com
تلفن: 031-33800095
نمابر 031-33801268
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1178993 و 3129514-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 24
031-33800095