مدیریت: مرتضی حاجهاشمی

تولیدکننده: مرمریت – تراورتن

آدرس ایمیل: info@fadakstone.com
وب سایت: www.fadakstone.com
تلفن: 031-33804322
نمابر 031-33800564
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان 34، بعد از میدان، چهــارراه اول، سمت راست
تلفن همراه: 0913-1118909
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان 34، بعد از میدان، چهــارراه اول، سمت راست
031-33804322