فرآور سنگ تهران

فرآور سنگ تهران

مدیریت: بیگی

تولید انواع احجام سنگی (ستون، مجسمه و

ابزارهای سنگی

آدرس ایمیل: tsp.co@yahoo.com
وب سایت: www.tspstoneco.com
تلفن: 021-56909078-9
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریا، خیابان بهار هشتم، قطعه 240 TD
تلفن همراه: 0912-9735200
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریا، خیابان بهار هشتم، قطعه 240 TD
021-56909078-9