فرات مجتمع سنگ

فرات مجتمع سنگ

مدیریت: رسول رضوانی

تولیدکننده: انواع تراورتن (دره بخاری، کرم، سیلور) و چینی سفید

نمابر 031-33801778-9
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، خیابان جدیدالاحداث
تلفن همراه: 0913-3165913: و 0913-1269569 و 09133155882 و 2123798-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، خیابان جدیدالاحداث