مدیریت: محمدرضا رضایی

تولیدکننده: ماربل

آدرس ایمیل: m41rezaee@yahoo.com
وب سایت: www.farazkooh.com
تلفن: 021-44250638 و 4-43236123-086
نمابر 021-44250639
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نسترن غربی
تلفن همراه: 0912-1328707
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نسترن غربی
021-44250638 و 4-43236123-086