فراز معدن مرکزی

فراز معدن مرکزی

مدیریت: محمد شاه ابراهیمی

تولیدکننده: تجهیزات و ملزومات معدنی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژههای معدنی

آدرس ایمیل: info@farazmadan.com
وب سایت: www.farazmadan.com
تلفن: 0863-3133221
نمابر 0863-3134856
آدرس دفتر مرکزی: اراک، کوی علوی، خیابان حج و زیارت، ساختمان فراز
تلفن همراه: 0912-8005919
اراک، کوی علوی، خیابان حج و زیارت، ساختمان فراز
0863-3133221