مدیریت: عباس خاتمی

آدرس ایمیل: info@farabargh.com
وب سایت: www.farabargh.com
تلفن: 02156393512
نمابر 02156393543
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی نصیرآباد، جنب نگهبانی، مجتمع تجاری درسا، پلاک 111
تلفن همراه: 09125037614
تهران، شهرک صنعتی نصیرآباد، جنب نگهبانی، مجتمع تجاری درسا، پلاک 111
02156393512