مدیریت: رسولی

تولیدکننده: انواع موزاییک و سنگهای دانهبندی شده، سگهای تزئینی (تراورتن و مرمریت)

تلفن: 0413-2890686 و 04132888366
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، جاده سنتو، نرسیده به سه راه فرودگاه
آذربایجان شرقی، تبریز، جاده سنتو، نرسیده به سه راه فرودگاه
0413-2890686 و 04132888366