مدیریت: رضا بلوری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (مرمریت، تراورتن)

تلفن: 031-33807977
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
تلفن همراه: 1127881 -0913 (مجتبی) و 3096839-0913 (رضا)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
031-33807977