مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن

نمابر 031-33804364
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شـهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 500، 24 متر بعد از چهار راه، دست چپ
تلفن همراه: 0913-2061423
اصفهان، شـهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 500، 24 متر بعد از چهار راه، دست چپ