مدیریت: حاج قاسم ابوطالبی

تولیدکننده: انواع سنگهای سـاختمانی و صادراتی (تراورتن، چینی، کریســتال، هرسین)

تلفن: 021-33741532 , 021-56232246 , 021-56232524
نمابر 021-56232549
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اســلام، جنب پمپ بنزین دولت‌آباد، نبش کوچه سوم، پلاک 642
آدرس کارخانه: حسن‌آباد قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5، پلاک3
تلفن همراه: 2456757 -0912 (مجتبی) و 3237248-0912 (محمد) و 2126226-0912 (مهدی) و 3383493-0912(حاج قاسم ابوطالبی)
تهران، خیابان فدائیان اســلام، جنب پمپ بنزین دولت‌آباد، نبش کوچه سوم، پلاک 642
021-33741532 , 021-56232246 , 021-56232524