مدیریت: امیر یوسفی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (تراورتن سفید، کرم و شکلاتی)

تلفن: 031-33807876
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 40
تلفن همراه: 0913-1127456 , 0913-3129784
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 40
031-33807876