مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمریت

آدرس ایمیل: info@iran-stone.com
وب سایت: www.iran-sang.com
تلفن: 031-33807830 , 031-33807840
نمابر 031-33807444
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33807830 , 031-33807840