فرشید سنگبری

فرشید سنگبری

مدیریت: بیابانکی

تولیدکننده: انواع تراورتن

 

تلفن: 031-33804089
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
تلفن همراه: 0913-1123623
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
031-33804089