مدیریت: اشجعی

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای تراورتن،

مرمریت و گرانیت، سمیرم (برش، واترجت، cnc)

آدرس ایمیل: hamedashjaei.1366@gmail.com
تلفن: 36518207 -051
نمابر 051-36655069
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی، شهر سنگ، آزادی115، روبروی سه راهی دوم
تلفن همراه: 0915-3056718 , 0915-1153619(حاج علی اشجعی) و 3055954-0915 (مهدی اشجعی) و 5006947-0915
مشــهد، بزرگراه آســیایی، شهر سنگ، آزادی115، روبروی سه راهی دوم
36518207 -051