مدیریت: شاهینی

تولیدکننده: انواع تراورتن طبس

 

تلفن: 031-33802551
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، سنگبری فروردین نو / مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 5
تلفن همراه: 0913-3066058
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، سنگبری فروردین نو / مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 5
031-33802551