فروشگاه ابزار فدایی

فروشگاه ابزار فدایی

مدیریت: فدایی

فروشنده: لوازم سنگبری

 

تلفن: 02136807650 * 02136807985
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان سرگرد محمدی، پلاک 404 و 406
تلفن همراه: 09125219035
تهران، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان سرگرد محمدی، پلاک 404 و 406
02136807650 * 02136807985