مدیریت: بشیری

تهیهکننده: لوازم یدکی حفاری و معدنی

تلفن: 021-55708192
نمابر 021-55768423
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان قزوین، ایستگاه سلیمانیه، پلاک1011
تهران، خیابان قزوین، ایستگاه سلیمانیه، پلاک1011
021-55708192