فروشگاه سنگ ابزار

فروشگاه سنگ ابزار

مدیریت: قپانی

تولیدکننده: تجهیزات معدن، لوازم سنگبری

 

 

وب سایت: www.sangabzar.com www.andishehstone.com
تلفن: 031-33809898 : * 031-33809797
نمابر 031-33803934
آدرس دفتر مرکزی: دفتر فروش: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1110199
دفتر فروش: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33809898 : * 031-33809797