فروشگاه سنگ فرخ

فروشگاه سنگ فرخ

مدیریت: علی اصغر فرخ

فرآوری و توزیع سنگهای گندمکار سنجان

آدرس ایمیل: Farrokhali@gmail.com
تلفن: 021-44104149
نمابر 021-44115650
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بلوار علامه جعفری (سه راه دهکده) مجتمع سنگ تهران، واحد 7
تلفن همراه: 3493422 0912
تهران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بلوار علامه جعفری (سه راه دهکده) مجتمع سنگ تهران، واحد 7
021-44104149