مدیریت: علیرضا نطاق نیا تهرانی

صادرات انواع ساختمانی کوپ

 

آدرس ایمیل: info@farinam.com
وب سایت: www.farinam.com
تلفن: (خط5) 22046977-021
نمابر 021-22050314
آدرس دفتر مرکزی: تهران، چهار راه پـارک وی، ابتدای اتوبان مدرس، پلاک 16
تهران، چهار راه پـارک وی، ابتدای اتوبان مدرس، پلاک 16
(خط5) 22046977-021