فلات سنگ آسیا

فلات سنگ آسیا

مدیریت: حمیدرضا فروزنده

تولیدکننده: ســنگ مهندسی برپایه کوارتز

(93 درصد سیلیس) در سایز اسلب و تایل

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل: sales@totemquartz.com , sales3@totemquartz.com
وب سایت: www.totemquartz.com
تلفن: 0314-5643531-5 , 0314-5643336-7
نمابر 0314-5643338
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، شــهرک صنعتی مورچه خورت، فاز 4، خیابان دکتر حسـابی سـوم،  پلاک 646
اصفهــان، شــهرک صنعتی مورچه خورت، فاز 4، خیابان دکتر حسـابی سـوم،  پلاک 646