مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های تراورتن

 

 

 

 

تلفن: 031-33807420 , 031-33800420
نمابر 031-33807421
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
تلفن همراه: 0913-1177929
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
031-33807420 , 031-33800420