فن آوران مرمرین شیمی

فن آوران مرمرین شیمی

مدیریت: زنگنه

تولیدکننده: چسب‌های اپکسی مخصوص سنگ

 

آدرس ایمیل: info@fmsepoxy.com
وب سایت: www.fmsepoxy.com
تلفن: 025-33344467 * 025-33343469
تلفن همراه: 0912-3488501 * 0912-8332942
025-33344467 * 025-33343469