مدیریت: داوود قادری

توزیع کننده: اسلبهای تزئینی خارجی تراورتن، مرمریت، گرانیت، دهبید

تلفن: 021-22984846
نمابر 021-22984199
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اقدسیه، انتهای بلوار ارتش، جنب مخابرات 401ارتش، انبار سنگ اقدسیه
تلفن همراه: 0912-2769581
تهران، اقدسیه، انتهای بلوار ارتش، جنب مخابرات 401ارتش، انبار سنگ اقدسیه
021-22984846