مدیریت: قاضی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22963074 : 021-22939136
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین، مجتمع سنگ البرز
تهران، اتوبان بابایی، روبروی شهرک امید، جنب پمپ بنزین، مجتمع سنگ البرز
021-22963074 : 021-22939136