قافله سالار

قافله سالار

مدیریت: بردیا ابطحی

آدرس ایمیل: bardiya.abtahi@hotmail.com
نمابر 021-44148308-9
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه حکیم غرب، روبروی بازار سنگ تهران، پلاک 69، واحد 1
تلفن همراه: 0912-1128695
تهران، بزرگراه حکیم غرب، روبروی بازار سنگ تهران، پلاک 69، واحد 1