قبله كوه اوره نطنز

قبله كوه اوره نطنز

موقعيت: 144 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: داریوش سعيدي

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خيابان 18، مجتمع سنگ سعيدی، واحد 2

تلفن: 6 -33801104 031
تلفن همراه: 0913-4001030
6 -33801104 031