قرمز داش خوی (کسیانی)

قرمز داش خوی (کسیانی)

مدیریت: جمال کسیانی

آدرس ایمیل: jamalkasiani@yahoo.com
تلفن: 66039295 -021
نمابر 66001404 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، خیابان طوس غربی، پلاک 886، طبقه سوم
آدرس معدن: آذربایجان غربی، شهرســتان خوی، روستای سیه باز، معدن کسیانی
تلفن همراه: 1301289 -0912 (جمال کسیانی)
تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، خیابان طوس غربی، پلاک 886، طبقه سوم
66039295 -021