استان آذربایجان غربی

موقعيت: 78 كيلومتری جنوب اروميه

نوع سنگ: مرمر و تراورتن

بهرهبردار: تعاونی كانی رش

آدرس بهرهبردار: اروميه، چهار راه دانشکده،

جنب پمپ بنزین

تلفن: 021-88675373
021-88675373