موقعيت: آذرشهر كمربندی جنب پل جاده

روستای قلعه زار معدن قزل داغ

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی قزل داغ

آدرس بهرهبردار: تهران، بلوار كشاورز، خيابان وصال شيرازی، كوچه شاهد، پلاک

29، طبقه 3

تلفن: 041-33254558-9
تلفن همراه: 09141141758
041-33254558-9