قزل داغ آذرشهر

قزل داغ آذرشهر

مدیریت: نبیی

بهرهبردار پرآوازه ترین معادن مرمر و تراورتن ایران

آدرس ایمیل: info@gdastone.com * office@gdastone.com
وب سایت: www.gdastone.com
تلفن: 9 -33254558 -041
نمابر 33373556 -041
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان فارابی (چایکنار)، نرسیده به آبرسان، برج ارک، طبقه 9 آدرس 2: آذرشهر، کمربندی- روبروی کارخانه آهک، مجموعه معادن قزل داغ
تلفن همراه: 1141785 -0914
آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان فارابی (چایکنار)، نرسیده به آبرسان، برج ارک، طبقه 9 آدرس 2: آذرشهر، کمربندی- روبروی کارخانه آهک، مجموعه معادن قزل داغ
9 -33254558 -041