قصرسنگ دلیجان

قصرسنگ دلیجان

مدیریت: جلالی

تولیدکننده: تزئینات پارکی و جدول سنگی

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل: ghasresang@yahoo.com
وب سایت: www.ghasresang.ir
تلفن: 086-44247020-3
نمابر 086-44247023
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، دلیجان، قطب بوعلی، پشت کارخانه اشاورز -کد پستی: 3791694731
تلفن همراه: 0918-1697001  --  0918-1697002 -- 0918-1697003
مرکزی، دلیجان، قطب بوعلی، پشت کارخانه اشاورز -کد پستی: 3791694731
086-44247020-3