مدیریت: امامی

فروشنده: انواع سنگهای ساختمانی

تراورتن، مرمریت، گرانیت و گوهره

تلفن: 021-77241938
آدرس دفتر مرکزی: تهران، رسالت، خیابان نیرو دریایی، بازار تهران شرق، غرفه 17
تلفن همراه: 0912-4709784 : 0912-1958251
تهران، رسالت، خیابان نیرو دریایی، بازار تهران شرق، غرفه 17
021-77241938