دیریت: عرب پور

تولیدکننده: انــواع تراورتنهای ســفید و

رنگی، رزین، صیقل، چرمی و آنتیک

آدرس ایمیل: ghasrstone@yahoo.com
تلفن: 0253-6647526-8
نمابر 0253-6647458
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده قدیم تهران، کیلومتر10، سنگبری قصر
تلفن همراه: 0912-3513971 , 0912-1511497
قــم، جاده قدیم تهران، کیلومتر10، سنگبری قصر
0253-6647526-8