مدیریت: شاهزاده حمزه

تولیدکننده: انواع گرانیت مروارید و نهبندان،

انواع تراورتن، مرمریت و گیوتین

آدرس ایمیل: shahzadeh_ehsan@yahoo.com
تلفن: 051-36652240
نمابر 051-36652784
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، حاشــیه جاده سنتو، بین آزادی 117و 119 (روبــروی بلوار میثاق،) قصر سنگ
تلفن همراه: 8121187 -0912 , 0915-1154919
مشــهد، حاشــیه جاده سنتو، بین آزادی 117و 119 (روبــروی بلوار میثاق،) قصر سنگ
051-36652240