استان کردستان

موقعيت: كيلومتر 10 شمال قروه

نوع سنگ: مرمر

بهرهبردار: شركت سرمایهگذاری توسعه صنایع معادن كوثر

آدرس بهرهبردار: تهران، سهروردی شمالی،

هویزه شرقی، پلاک 48

تلفن واحد فروش: 88503332-021

تلفن: 021-88501040
021-88501040