قلعه میر آخوند

قلعه میر آخوند

استان همدان

موقعيت: 22 كيلومتری غرب ملایر

نوع سنگ: چينی

بهره‌بردار: علی اصغر طالبی

تلفن همراه: 0918-3530061 : 0918-8119047