قم صنایع سنگ

قم صنایع سنگ

مدیریت: افضلی

تولیدکننده: انواع تراورتن

آدرس ایمیل: qomstone@yahoo.com
تلفن: 025-36551166
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، کیلومتر 3، نبش کوچه 15
تلفن همراه: 0912-1510978
قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، کیلومتر 3، نبش کوچه 15
025-36551166