استان آذربایجان شرقی

موقعيت: 65 كيلومتر جنوب شرق مراغه

نوع سنگ: مرمر، تراورتن ليمویی، گردوئی و

قرمز

بهرهبردار: ملک علی ملکپور

تلفن: 04134228844
نمابر 04134225192
تلفن همراه: 0914-3124180 : 0914-1156381
04134228844