استان خراسان رضوی

موقعيت: مشهد نرسيده به سد كارده روستای كلاته عربها

نوع سنگ: مرمرپرتغالی