موقعيت: آذرشــهر كيلومتر 15جاده عجب

شير بعد از روستای كلوانق

نوع سنگ: تراورتن قرمز

بهرهبردار: شایان مرمریت شيراز

بهرهبردار: شركت شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان شهيد بهشتی، ميدان تختی، پلاک 232، طبقه 2

 

 

تلفن: 021-88500911-13
021-88500911-13