كوه بلغار سميرم

كوه بلغار سميرم

موقعيت: 173كيلومتری جنوب غرب اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت سنمار

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان آفریقا، كوچه قبادیان شرقی، پلاک20، واحد 9

تلفن: 021-88783167
نمابر 02188888092
021-88783167