كوه سرتخت اوره نطنز

كوه سرتخت اوره نطنز

موقعيت: 147كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شرکت جواهر سنگ

آدرس بهرهبردار: اصفهان، محمودآباد، خیابان 24، سنگبری نعیم

تلفن همراه: 1180226 0918 : 1185055 0913