مدیریت: جمشیدی – کربلایی

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: info@larestanstone.com
تلفن: 031-33807120
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان26، نبــش فرعی 26، ســنگبری لارستان
تلفن همراه: 0913-4331090
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان26، نبــش فرعی 26، ســنگبری لارستان
031-33807120