مدیریت: سهراب پرهیزکار

تولیدکننده: انــواع ســنگهای (تراورتن،

مرمریت، مرمر)

آدرس ایمیل: info@laeleazna.ir
وب سایت: www.laeleazna.ir
تلفن: 021-22644118-9 , 22802231 -021  , 43429790 -066
نمابر 021-22644164 , 43431000 -066
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید کلاهدوز (دولــت)، ســه راه نشــاط، نبــش خیابان نجف‌آبادی، پلاک 50، طبقه 4، واحد10
آدرس کارخانه: لرســتان، کیلومتر 3 جاده ازنا- دورود، منطقه ویژه اقتصادی ازنا
تلفن همراه: 0912-6302384
تهران، خیابان شهید کلاهدوز (دولــت)، ســه راه نشــاط، نبــش خیابان نجف‌آبادی، پلاک 50، طبقه 4، واحد10
021-22644118-9 , 22802231 -021  , 43429790 -066